Et community af Wired Relations

Besøg

Et community af Wired Relations for Privacy Pros

Tilbage til Wired Relations

Privacy Pipeline Masterclass: Sådan organiserer du privacy funktionen.

Dato: 14. juni kl. 13:00

GDPR og Informationsikkerhed kommer ofte til at dreje sig om det faglige og tekniske.

I den her masterclass får du adgang til 4 webinarer, hvor vi i stedet ser på det organisatoriske perspektiv og skaber grundlaget for god privacy. Det handler om forandringsledelse, kultur, kommunikation, drift, forankring og meget mere.

Alt sammen bygget op om en model som kan bruges bredt i virksomheden til at forstå privacy.

Tilmeld dig her

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Et bud på en ny model for organisering af privacy funktionen

GDPR compliance og informationssikkerhed (privacy) står over for en række store udfordringer:

  1. Forbrugere og borgere (de registrerede) stoler ikke længere automatisk på, at virksomheder og organisationer beskytter deres ret til privatliv,
  2. Privacy-funktionen er dybt afhængig af, at andre medarbejdere i virksomheden forstår GDPR og informationssikkerhed. Derfor må og skal privacy-kulturen være forankret i hele organisationen,
  3. Efterspørgslen efter medarbejdere med forstand på databeskyttelse vokser lige nu med 30 % om året. Det betyder, at mange vil skifte job - og at driften af privacy-funktionen derfor skal være funderet i organisationen, systemer og strukturer - ikke i en enkelt GDPR-ansats hoved og Outlook
  4. Manglen på arbejdskraft betyder samtidig, at effektivisering må højt på den ledelsesmæssige dagsorden. Lidt forsimplet bør den højt specialiserede arbejdskraft bruge sine arbejdstimer på det, der er svært - ikke administration.

Udfordringerne er ledelsesmæssige, ikke hverken juridiske eller tekniske. Vi har derfor behov for en at overveje, hvordan GDPR og compliance ledes og drives i virksomheder og organisationer.

Når GDPR compliance og informationssikkerhed er effektivt og bidrager til organisationens mål, handler det meget om forandringsledelse, skabelse af en privacy kultur, kommunikation, drift og automatisering af administrative processer og ledelsesforankring.

På tre webinarer præsenterer privacy evangelist i Wired Relations og Privacy League et bud på en model udviklet til privacy afdelinger (GDPR og informationssikkerhed).

I det første webinar præsenterer han baggrunden for modellen, og det den skal løse.

I de følgende webinarer, dykker han ned i de tre vigtige faser, som en compliance-afdeling skal kunne håndtere.

  1. Capture-fasen, som handler om, hvordan man skaber en privacy-kultur og forankring i hele organisationen, som kan indfange ny lovgivning, nye systemer, leverandører og processer i organisationen og nye risici.
  2. Process-fasen, hvor det nye skal indarbejdes i det løbende privacy-program. Det er en fase, som handler om at understøtte samarbejde med hele organisationen og kommunikation.
  3. Retain-fasen, hvor de løbende og gentagne kontrol- og rapporteringsopgaver skal håndteres så effektivt som muligt - eksempelvis via automatisering.

Hvis du tilmelder dig det første webinar, får du en invitation til de øvrige webinarer - og optagelserne tilsendt, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på alle webinarerne.

Tirsdag den 7. juni kl. 13-13.45: En model for organisering af compliance-funktionen

Tirsdag den 14. juni kl. 13-13:45: Capture-fasen: Sådan skaber du en privacy kultur?

Torsdag den 16. juni kl. 13-13:45: Process-fasen: Sådan understøtter du samarbejde med hele organisationen.

Tirsdag den 21. juni kl. 13-13:45: Retain-fasen: Automatiser og effektiviser den løbende administration