Brugerstyring

Med brugerstyring kan du uddelegere compliance-opgaver og ansvar på tværs af organisationen, og nemt indhente information direkte i systemet.

Bred forankring

Anvend brugerstyring til at forankre compliance-arbejdet bredt i organisationen.

Giv kontrolleret adgang til systemet og uddelegér ansvar på tværs af roller og afdelinger.

Få inputs direkte i systemet, automatisér organisationen processer, og justér adgange efter behov.

Opgavefordeling

Fordel ansvaret for nye og tilbagevendende compliance-opgaver, og få inputs fra alle relevante parter.

Skemalæg kontroller, tilsyn mv., og skab sikkerhed for, at opgaver udføres til rette tid.

Aktivér de rigtige afdelinger, fx IT ifm. kortlægning af systemer og Indkøb ifm. databehandleraftaler.

Rollestyring

Involvér og oriententér nemt de rigtige parter med et intuitivt og transparent system.

Giv begrænset adgang for at indsamle viden og løse specifikke opgaver.

Anvend læseadgang for at give indsigt, fx ifm. ledelsesrapportering og revision.

Større sikkerhed

Opdatér information centralt og i en enkelt arbejdsgang, så du undgår fejl eller dobbeltarbejde.

Få guidede notifikationer, når en bruger stopper, så ansvar og opgaver redistribueres.

Skab sikkerhed for, at alle compliance-opgaver løses til rette tid og af rette vedkommende.

Prøv det i dag

Lav en konto på 2 minutter og se hvordan det fungerer. Kræver ingen kreditkort.