Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Gør dit privacy-arbejde mere simpelt – få det strategiske overblik over din privacy compliance, uddelegér opgaver og demonstrér compliance med et enkelt klik.

Simpelt

Følg de trinvise anvisninger, der tilpasser sig dine svar og følger Datatilsynets seneste vejledning.

Få et struktureret overblik over de behandlinger af personoplysninger, du foretager.

Autogenerér din fortegnelse, så du til enhver tid kan opfylde dokumentationskravet.

Fleksible

Anvend vores simple kortlægningsværktøj, eller importér din eksisterende fortegnelse.

Justér din fortegnelse til organisationens behov, herunder globale regulativer som GDPR, CCPA, etc.

Få det strategiske overblik og lav et skræddersyet privacy management program.

Korrekt

Hold dig på forkant med globale privacy-regulativer, da vi altid følger de gældende vejledninger.

Kortlæg dataflowet på rette niveau fra indsamling af personoplysninger til videregivelse til tredjepart.


Dvs. specificér type af personoplysninger per kategori af registreret jf. Datatilsynets vejledning.

Transparent

Samarbejd om kortlægning på tværs af afdelinger på den mest brugervenlige måde.

sikkerhed for redistribuering af ansvarsområder og opgaver, hvis medarbejdere stopper.

Kortlæg og forbind organisationens data, så du kan lokalisere og opdatere dem ét enkelt sted.

Prøv det i dag

Lav en konto på 2 minutter og se hvordan det fungerer. Kræver ingen kreditkort.