Task management

Task management skræddersyet til compliance

Arbejdsbyrden for compliance-ansvarlige er både stor og voksende. Du har brug for et værktøj, der hjælper dig med at organisere, prioritere og fremskynde arbejdet, så du får kontrollen tilbage.

Mange virksomheder bygger tillid med Wired Relations

Problemet

Noter i kalenderen, endeløse to-do lister og strukturelle fejl

Task management inden for compliance er udfordrende. Du bruger din tid på at vurdere ny software, udføre leverandøraudits og kontroller, planlægge awareness-træning og i det hele taget løse små og store problemer for hele organisationen.

Og du skal hele tiden sikre, at du dokumenterer dit arbejde og udfører det inden for lovens regler.

Du bruger regneark, kalender-notifikationer og e-mail til at understøtte arbejdet, men det hænger ikke sammen og skal hele tiden opdateres manuelt. Det kan være svært at finde tid til at tilføre værdi til forretningen.

Lad os løse det.

Gør dette i stedet

Hvordan du får kontrol over opgavestyring med Wired Relations

Håndter alle opgaver ét sted

Alle teamets opgaver er samlet i én visning. Med nem adgang til at tjekke status, filtrere visninger, se ejere, tjekke deadlines og bruge labels, har du fuld kontrol over dit privacy-arbejde, dag for dag.

Skarpe prioriteringer

Med forfaldsdatoer, opgavetyper og status samlet i én visning kan du nemt ændre prioriteter og flytte ressourcer rundt for at optimere brugen af dine ressourcer.

Dit årshjul over opgaver, kontroller og audits

Indstil opgaver som tilbagevendende med et bestemt interval for at gøre dem til en del af dit årshjul. Så får du en påmindelse, når det er tid til at udføre arbejdet igen.

Undgå stress med overblik

Dit årshjul giver dig overblik over din arbejdsbyrde, så du kan bruge din tid og ressourcer rigtigt. Flyt rundt på dem, så du undgår spidsbelastninger.

Forbind opgaver og data og lad arbejdet flyde bedre

Forbind opgaver til ethvert system, leverandør, behandlingsaktivitet eller kontrol. Du har adgang til task manageren overalt i systemet og får dermed fuld kontrol over dine opgaver med mindre tidsforbrug.

Uddeleger opgaver og få de rette data

Du kan inddrage systemejerne, så du udnytter deres konkrete viden om systemerne og processerne - og dermed styrke databeskyttelsen. Du kan begrænse deres adgang, se deres bidrag og på den måde forbedre dit databeskyttelses-program.

Ejerskab sikrer, at du aldrig igen overser en opgave

Alle opgaver skal have en ejer. Hvis en opgaveejer forlader din virksomhed, bliver du automatisk bedt om at fordele opgaverne til nye ejere. På den måde mister du aldrig vigtige opgaver eller overser dem igen.

Evaluer opgaver der er til audits og kontroller, mens du fuldfører dem

Evaluer opgaver, mens du fuldfører dem, og tilføj noter til senere opfølgning. Det gør det nemt for andre at fortsætte dit arbejde og giver dig et bedre overblik over audits samt governance-standarder som f.eks. ISO 27001.

Opgavehistorik oprettes automatisk, mens du arbejder

Opgavehistorik registreres automatisk, så du nemt kan se, hvad der skete, og hvem der har arbejdet på opgaven.

Få dit overblik i en tabel eller KanBan

Se dine opgaver på den måde, der passer bedst til den aktuelle opgave. Brug KanBan-board til nemt at flytte rundt på opgaver, eller få et fuldt overblik over opgaver i listevisning for at arbejde hurtigere.

See how the task manager works

Book a demo meeting with one of our product specialists.

Trusted by compliance teams all over Europe

Explore how task management works in Wired Relations

Fill out the form to request a demo with one of our product specialists.

What happens from next?

Someone from our team will contact you to schedule a demo and address any questions you may have.

Trusted by compliance teams all over Europe

Cancel request