Sikkerhed­shændelser

Få et bedre overblik over jeres sikkerhedshændelser – følg de interaktive steps til dokumentationen, indhent bidrag fra andre afdelinger, og skab sammenhæng med det øvrige arbejde med databeskyttelse.

Dokumentation

Få et struktureret overblik over jeres sikkerhedshændelser.

Følg de interaktive steps og dokumentér, hvordan I har håndteret den konkrete sikkerhedshændelse.

Indhent bidrag på tværs af organisationen, fx fra IT-afdelingen, og hold overblikket over processen.

Håndtering

Vurdér omfanget og konsekvensen, herunder om sikkerhedshændelsen skal anmeldes.

Reagér hurtigt og effektivt på hændelsen, og informér de rette instanser.

Bestem, om der skal iværksættes foranstaltninger i forhold til den registrerede.

Rapportering

Anvend filtrene på tværs af systemet for at skabe et fokuseret overblik.

Hav altid de rette oplysninger klar, fx hvis Datatilsynet beder om at se jeres interne dokumentation.

Exportér til Excel og PDF, og få et transparent og effektivt værktøj til fx ledelsesrapportering.

EvalueringVurdér, om der som følge af hændelsen skal iværksættes ekstra tiltag, fx yderligere awareness.
Skab sammenhæng med dit eksisterende arbejde med databeskyttelse og undgå dobbeltarbejde.

Identificér om den konkrete hændelse har indflydelse på andre processer i organisationen.

Prøv det i dag

Lav en konto på 2 minutter og se hvordan det fungerer. Kræver ingen kreditkort.