NETWORK AND INFORMATION SECURITY 2 (NIS2)

Bliv NIS2 klar - uden dobbelt dokumentations-arbejde

Med Wired Relations kan I identificere og risikovurdere jeres kritiske systemer og leverandører. Vi har indarbejdet de lovpligtige NIS2 foranstaltninger og mappet dem op imod jeres eksisterende informationssikkerhedsarbejde. Det giver jer mulighed for at udnytte jeres nuværende dokumentation og systematik og løbende få overblik over jeres vej til NIS2 compliance.

Mange virksomheder bygger allerede robuste GRC-programmer med Wired Relations

baggrund

Hvad er formålet med NIS2, og er I omfattet?

Formålet med NIS2-direktivet er at højne sikkerheden i den kritiske infrastruktur i EU til et niveau, der er tidssvarende til den digitaliseringsgrad, vi har på tværs af medlemslande og til det aktuelle trussels- og risikobillede, vi ser i dag.

Virksomheder kan være indirekte påkrævet at skulle efterleve NIS2, hvis de for eksempel indgår i forsyningskæden – dvs. er leverandører til NIS2 omfattede virksomheder.

Virksomheder, der bliver direkte eller indirekte omfattet af direktivet, skal efterleve disse krav fra den 18. oktober 2024.

5 NIS2 fordele ved Wired Relations

Udnyt eksisterende dokumentation og systematik

Med NIS2 stilles der krav til organisationers cybersikkerhed, hvilket hænger sammen med det informationssikkerhedsarbejde, vi allerede understøtter på en effektiv måde i Wired Relations.

Vi har mappet NIS2 foranstaltningerne fra direktivets artikel 21 med ISO 27002:2022 foranstaltningerne. I kan se begge sæt af foranstaltninger i SoA’en, og derved er I allerede i gang og har overblik over, hvad der skal til for at opnå NIS2 compliance.

Overblik og fremdrift mod NIS2 compliance

Med Wired Relations får I et overblik over, hvor langt I er med implementeringen af de enkelte foranstaltninger og en systematik til at sikre fremdrift og rapportere status.

Fordi I kan genbruge eksisterende dokumentation og kontroller fra jeres informationssikkerhedsarbejde, så starter jeres NIS2 compliance fremdrift ikke fra nul, men fra et godt overblik over, hvor der skal foretages yderligere indsatser i forhold til det eksisterende informationssikkerhedsarbejde for at kunne leve op til direktivets krav.

Del ansvaret for god IT-sikkerhed og bevar overblikket

I kan inddrage organisationen i opgaveløsningen via Task Management funktionen. Her kan I se alle teamets opgaver, status, deadlines osv., og I kan sætte labels på og filtrere de mange opgaver, så I kan bevare overblikket.

Det er enkelt at vurdere organisationens risici

Risikovurderinger er centralt i både NIS2 og Wired Relations. Det er enkelt at vurdere risici både ud fra den registrerede, organisationen og samfundet. Derved får I overblik over det samlede risikobillede og kan arbejde med foranstaltninger, som skal mitigere risiciene.

Én kontrol, flere frameworks

I får en struktureret dokumentation af al informations-sikkerhedsarbejdet i organisationen, og samtidig har I mulighed for at filtrere, så I kun kan se kontroller og dokumentation relateret til compliance med ét bestemt framework.

Derved får I både struktureret dokumentation i forhold til alle relevante frameworks, men uden at skulle dokumentere i flere parallelle spor med dobbelt kontroller.

Udforsk hvordan NIS2 fungerer i Wired Relations

Book et demo-møde med en af vores produktspecialister.
NIS2 er nyt, og det er ikke alle, der ved, om de er omfattet eller ej - vi står klar til at hjælpe. Vi kan også via en gap-analyse kortlægge, hvor I skal starte jeres indsats.

Mange virksomheder bygger allerede robuste GRC-programmer med Wired Relations

Udforsk hvordan NIS2 fungerer i Wired Relations

Udfyld formularen for at booke en demo med en af vores produktspecialister.

Hvad sker der herfra?

En fra vores team vil kontakte dig for at planlægge en demo og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have.

Mange virksomheder bygger allerede robuste GRC-programmer med Wired Relations

Annuller