Risikovurdering
– få styr på dine risici i simple trin

Anvend vores værktøj til Risikovurdering, og hold styr på dine risici på en let og overskuelig måde: Beregn automatisk risikoniveau og målret din risikostyring – og beskyt organisationen og den registrerede.

Hold det simpelt

Vurdér konsekvenserne for organisationen og den registrerede, og få en transparent og præcis estimering af din risiko.

Vurdér sandsynligheden for at risikoen materialiserer sig, og udregn automatisk din risikoscore.

Evaluér den beregnede risiko, og lav en risikohåndteringsplan.

Skab større gennemsigtighed

Se dine beregnede risikoscorer i et risikomatrix og få et godt overblik over din risikofordeling.

Filtrér dine risici for at fokusere på bestemte risikogrupper og stadier af håndtering.

Identificér områder med høj risiko, og lav en samlet plan.

Målret din risikohåndtering

Tilknyt eventuelle aktiver – fx systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter – og få nem adgang til relevante informationer.

Begrund dine vurderinger i de tilknyttede felter, og evaluér din håndtering på et dokumenteret grundlag.

Lav en risikohåndteringsplan, udregn restrisikoen, og få en målrettet og begrundet tilgang til din risikostyring.

Hold dig på forkant

Anvend din Task Manager til at organisere dine risikostyrings-aktiviteter.

Uddelegér ansvar, sæt deadlines, og distribuér opgaver på tværs af organisationen.

Hold styr på dine fremskridt, og byg et effektivt program for risikostyring.

Prøv det i dag

Lav en konto på 2 minutter og se hvordan det fungerer. Kræver ingen kreditkort.