At være compliant

er ikke slutningen.

Det er begyndelsen.

Compliance er en proces, ikke et projekt. God databeskyttelse forudsætter, at vi løbende håndterer nye udfordringer og vedligeholder vores eksisterende data. Et stærkt workflow er en afgørende faktor for at beskytte vores kunders privatliv – og vinde deres tillid.

Uden Wired Relations

Det usammenhængende workflow i dag

Her er, hvordan de fleste virksomheders privacy setup ser ud i dag. Det er typisk fordelt ud over flere systemer, og er gerne usammenhængende og rodet. Det gør arbejdet tungt – og skaber fejl og frustration. Vi har brug for en bedre løsning.

Med Wired Relations

Den ultimate privacy pipeline

Tænk på privacy som et system, som alle forstyrrelser passerer igennem for at blive optaget i en vedligeholdelses-cyklus. Hvor alt er forbundet og nemt at tilgå.

Identificér

Overblik over de udefrakommende elementer, der forstyrrer din compliance.

Håndtér

Behandling, dokumentation og risikovurdering af forstyrrelser.

Vedligehold

Løbende tilsyn og vedligeholdelse med årshjul og rapportering.

Hvordan next-gen privacy teams skaber flow i arbejdet

Når du skaber den rigtige struktur, kan du håndtere hver eneste privacy-opgave i et strømlinet workflow. Det betyder, at du kan bruge din tid og kapacitet på de egentlige privacy-udfordringer.

Workflows som...

Gør privacy-udfordringer enkle og strukturerede med Wired Relations.

Sig hej til Wired Relations

Et værktøj til privacy og security management for næste generation af privacy teams, så du kan arbejde mere effektivt.

Tom fører tilsyn med en leverandør ved at sende et spørgeskema ud.

Jane uddelegerer opgaver til systemejere om at udføre autorisationskontrol.

Helen opretter tilbagevendende opgaver for ISO 27002-kontrollerne

Lås op for nye måder hvor arbejdet er...

Intelligent

Arbejd smartere med indbyggede værktøjer der forbinder arbejdet, forebygger fejl og sikrer højere konsistens.

 • Trin-for-trin dokumentation der sikrer al data og færre fejl

 • Byg et compliance-årshjul af opgaver og hold dig på forkant

 • Hold styr på jeres fremskridt med compliance dashboardet

 • Undgå fejl og spild-arbejde ved at opdatere information centralt

"Da vi så Wired Relations “in action” var det tydeligt at se at det her ville være redskabet der ville hjælpe os med at få den struktur og det ejerskab som vi manglede, og vi blev mildest talt ret begejstrede."
Oleg P.

Director of Product Management

Automatiseret

Ikke mere kedeligt arbejde. Frigør tid i din kalender til de opgaver som gør en forskel.

 • Importér data fra løsninger som fx. KITOS og ServiceNow

 • Autogenerér din fortegnelse, så du altid er helt med

 • Få notifikationer når opgaver, kontroller og tilsyn skal laves

 • Linker al data sammen på tværs af jeres privacy workflow

"Efter vi har fået en ordentlig struktur og automatiseret flere processer gennem Wired Relations, kører det daglige GDPR-arbejde meget mere gnidningsfrit — jeg vil vurdere, at vi har en tidsbesparelse på 20-25 %, og endelig har vi mindsket sandsynligheden for manuelle fejl betragteligt.

Arbejde sammen

Databeskyttelse er et fælles ansvar. Giv IT, indkøb, system-ejere og flere, adgang til at arbejde sammen i jeres privacy workflows.

 • Få alle til at bidrage til jeres compliance i et brugervenligt system

 • Fordel opgaver til folk i og uden for compliance-teamet

 • Giv begrænset brugeradgang, fx til rapportering og revision

 • Få compliance oplysninger fra ejerne, fx IT og Indkøb

"Vi skal have delt ansvaret ud, og det kan vi nu, fordi det er til at gå til. Målet er, at de forskellige afdelinger skal arbejde med persondata og GDPR som en naturlig del af deres daglige arbejde"
Louise H.

Legal Counsel

Byg tillid allerede i dag. Prøv Wired Relations gratis

Vil du vide mere om, hvordan det fungerer? Prøv Wired Relations gratis eller book en personlig demo, hvor vi viser dig rundt.