June 15, 2022

Privacy Pipeline Masterclass (1 af 4): Sådan organiserer du privacy funktionen

Hent PDF'en her for at følge med i gennemgangen.

Privacy Pipeline

På fire webinarer præsenterer privacy evangelist i Wired Relations og Privacy League et bud på en model udviklet til privacy afdelinger (GDPR og informationssikkerhed).

I det første webinar præsenterer han baggrunden for modellen, og det den skal løse. I de følgende webinarer, dykker han ned i de tre vigtige faser, som en compliance-afdeling skal kunne håndtere.

Capture-fasen, som handler om, hvordan man skaber en privacy-kultur og forankring i hele organisationen, som kan indfange ny lovgivning, nye systemer, leverandører og processer i organisationen og nye risici.

Process-fasen, hvor det nye skal indarbejdes i det løbende privacy-program. Det er en fase, som handler om at understøtte samarbejde med hele organisationen og kommunikation.Retain-fasen, hvor de løbende og gentagne kontrol- og rapporteringsopgaver skal håndteres så effektivt som muligt - eksempelvis via automatisering.

By
Jacob Høedt Larsen
June 15, 2022
Webinar
Awareness & Træning
Workflow
Privacy

From Privacy League Live.
Join the session on Teams to learn, ask and grow as a privacy pro.
Every Wednesday at 14.00 CET.

Learn more