Et community af Wired Relations

Besøg

Et community af Wired Relations for Privacy Pros

Tilbage til Wired Relations

June 16, 2022

Privacy Pipeline Masterclass (2 af 4): Værktøjer til en privacy kultur

Hvis vi skal løfte privacy funktionen er vi - mener Jacob Høedt Larsen - nødt til at se ud over vores egen næse, og arbejde på at indskrive hele (eller i hvert fald store dele af) vores organisation i arbejdet.

Vi skal som organisation kunne arbejde effektivt med at højne ansvarligheden og forbedre databeskyttelsen.

Effektive kulturer har fem karakteristika:

1. Psykologisk sikkerhed: En delt overbevisning i teamet om, at man kan sige ting højt, uden at frygte følgerne
2. Pålidelighed: Vi kan regne med hinanden, alle leverer høj kvalitet til den aftalte tid
3. Struktur og klarhed: Mål, roller og planer er klare
4. Mening i arbejdet: Alle føler, at det, vi arbejder på, er personligt vigtigt for dem
5. Impact: Vi tror, at det, vi arbejder på, betyder noget.

Jacob Høedt Larsen gennemgår værktøjer til at arbejde med alle elementerne i en privacy sammenhæng.

By
Jacob Høedt Larsen
June 16, 2022
Webinar
Awareness & Træning
Workflow
Privacy

From Privacy League Live.
Join the session on Teams to learn, ask and grow as a privacy pro.
Every Wednesday at 14.00 CET.

Learn more