Sådan bliver du klar til fremtidig regulering

En del compliance software er bygget, så det passer til en bestemt regulering, for eksempel GDPR. Det betyder, at du får problemer, når du og din organisation bliver ramt af ny regulering eller nye standarder.

Wired Relations er bygget anderledes. Wired Relations starter med at forbinde dine data om systemer, leverandører, behandlingsaktiviteter osv., og først derefter mappes det op mod reguleringen. Derfor er du med Wired Relations klar til at leve op til fremtidig regulering.

Step 1: Compliance-data, step 2: Regulering

Wired Relations forebygger klodsede, usammenhængende systemer ved at hjælpe dig til at få struktur på de data, som indgår i ethvert data compliance program. På den måde bliver systemet uafhængigt af bestemte lovgivninger eller frameworks.

Det betyder, at du kan arbejde med flere regelsæt og frameworks og stadig kun opdatere information én gang. Systemer, Leverandører, Behandlingsaktiviteter og Risikovurdering bruges på tværs af de reguleringer, du har behov for at overholde.

Tænk på ny regulering som add-ons

Når du bliver ramt af ny regulering, eksempelvis NIS2, så tilføjer du blot dette til Wired Relations og kortlægger dine nuværende og allerede eksisterende data. Når det er gjort, er du allerede langt, og herefter hjælper Wired Relations dig med at udfylde de compliance huller, du har.

Data-struktur giver compliance superkræfter

Den måde, hvorpå Wired Relations er opbygget, giver dig mulighed for at sætte fart på dit arbejde. Nogle ville nok sige, at det giver dig superkræfter.

Hvis du arbejder med flere frameworks, vil du ofte opleve, at en del af kontrollerne går igen - og dermed i værste fald skaber dobbeltarbejde. Du kan sætte Wired Relations op sådan, at når du markerer en kontrol som “done” i ét framework, bliver den automatisk markeret som “done” i andre frameworks.

Kun én indtastning og én kopi. Alle de databehandleraftaler, du uploader, de DPIA’er du udarbejder, TIA’er du laver, kontroller du udfører og risici du vurderer er forbundet gennem hele systemet. Det betyder, at du altid kan finde informationen, se hvor den hører til og alt i alt arbejde meget hurtigere.

Du kan indlæse alle kontroller og foranstaltninger i frameworks som ISO 27000 serien, CIS 18, NIS 2 osv. Et enkelt klik, og så har du sparet timers manuel indtastning og undgået utallige indtastningsfejl.

I Wired Relations bruger vi de samme data til arbejdet med GDPR og informationssikkerhed (ISMS). Det giver et hurtigere og mere smidigt workflow. Det betyder også, at du kan vurdere din arbejdsbyrde på tværs af de to områder og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til begge.

Er du klar til at prøve et fremtidssikret compliance software?
Du kan oprette en konto på 60 sekunder.