Skab et robust privacy-program

Dit arbejde med databeskyttelse bliver mere robust, hvis du sikrer, at det er integreret i organisationen.

Helen skal føre tilsyn med en leverandør og starter med at sende et spørgeskema.

Den fragmenterede databeskyttelse

Sådan ser mange databeskyttelsesprogrammer desværre ud. Informationerne ligger i mange forskellige systemer, uden sammenhæng. Det gør arbejdet besværligt, koster fejl og giver frustration hos dig, der arbejder med det.

Du ønsker at orientere ledelsen om de seneste databrud - og bruger en dag på at indsamle informationen.

Din Fortegnelse er så svær at opdatere, at WordPerfect 5.1 stadig er en nøglekomponent i den.

Når en HR-proces beskrives forskelligt i to regneark, overvejer du at slå plat eller krone for at afgøre hvilken, der er den rigtige.

Du modtager en e-mail fra en leverandør og sukker. Du skal opdatere oplysninger tre forskellige steder (eller var det fire?).

"Hvilken type data er i system X?" udløser en panikfølelse, fordi du ved, hvor omstændigt det er at besvare spørgsmålet.

Når Datatilsynet opdaterer en vejledning, og du skal opdatere dine regneark, føler du dig mere som en Udvikler end en Privacy Pro.

Organisér dit databeskyttelsesarbejde bedre

Drømmer du også om at bruge mere tid på reel databeskyttelse? Og mindre tid på administrativt arbejde og fejlrettelser? Det kan du opnå ved at organisere dit arbejde bedre, og det er det, Wired Relations er bygget til at hjælpe med.

Gentagne kontroller

Opbyg et årshjul med gentagne kontroller, vurderinger, tilsyn og meget mere.

Opgavetyper

Brug dine egne “labels”, så du kan sortere og skabe et helt unikt overblik, som passer til dit arbejde.

Association

Forbind opgaver med systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter, så I har let adgang til dem overalt.

Opgave-overblik

Få overblik over dine opgaver enten på en liste eller i et KanBan board.

Filtering

Filtrer opgaver efter færdiggørelsesdato, ansvarlig, type, om det er en gentagen opgave med mere.

Udbredelse af politikker

Se alle dine politikker samlet ét sted og få et overblik over, hvilke der har behov for at blive mere udbredt i organisationen.

Få et fuldt overblik over din arbejdsbyrde med kommende og forsinkede opgaver

I Wired Relations kan du få et hurtigt overblik over din arbejdsbyrde henover året. Det betyder, at du kan lægge opgaver der, hvor der er ressourcer til at udføre dem.

Kortlæg din compliance og genbrug oplysningerne andre steder

Kortlæg alle dine leverandører, systemer og behandlingsaktiviteter og forbind dem. Det giver et fantastisk overblik over din compliance status, og hvem der har ansvaret for hvad.

Få overblik over systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter.

Brug farvekoder, så du hurtigt kan få et overblik over status.

Tilføj opgaver, dokumenter, risikovurderinger og noter direkte overalt i systemet.

Filtrer på blandt andet status, geografi, compliancestatus og ansvarlige.

Skab sammenhæng mellem alle informationer, så du nemt kan navigere i dem og kontrollere dem.

Få et hurtigt overblik over tilsynstyper og dato for hvert enkelt tilsyn.

Byg din databeskyttelse på et robust fundament

Dine leverandører, systemer og behandlingsaktiviteter er aktiver i din organisation. Når du starter med at kortlægge dem, opnår du to store fordele:

1. Du kan forbinde dem med de lovgivninger eller frameworks, som du vil. Det betyder, at du kan bruge den samme information på tværs af eksempelvis GDPR, ISMS og ISO. Det medfører, at du undgår fejl, dobbeltindtastninger og i det hele taget sparer tid.

2. Du bliver fremtidssikret. Når du kortlægger dine aktiver i stedet for juridiske data, kan du nemmere håndtere ny regulering, idet du ikke behøver starte forfra.

Out-of-the-box automation to free up time.

Great data protection don’t come from typing. Spent your time assessing, building awareness, create organizational change and let Wired Relations do all the tedious stuff for you.

Indbygget automatisering frigør tid

Du får ikke bedre databeskyttelse ud af en masse tastearbejde. Vi synes, du skal bruge din tid på juridiske og tekniske vurderinger, awarenesstræning og organisationsforandringer, og så skal du lade Wired Relations tage sig af det kedelige arbejde.

Leverandørtilsyn: Leverandør har udfyldt og returneret spørgeskema (automatisk logget).
Fortegnelser auto-genereret for alle 643 behandlingsaktiviteter.
Opgave udført. Task History opdateret og gemt.
Rapport om databrud for 2023 genereret.
4 nye notifikationer fra Slack i #compliance.
37 brugere synkroniseret fra Azure Active Directory.
7 logins blev sikret med to-faktor godkendelse (2FA) i dag.
En medarbejder har sagt op. Vi flyttede hendes 19 opgaver til en ny ansvarlig - helt automatisk.
2 gentagne tilsynsopgaver blev oprettet og forbundet til en leverandør.
Din fil “marketing-systems.excl” er blevet importeret og kortlagt til systemer og leverandører.

Involvér dine kollegaer i arbejdet

Du kan tildele opgaver til kollegaer uden for “privacy,” så de kan hjælpe med databeskyttelsesopgaverne. På den måde får du bedre og mere korrekte oplysninger, bruger mindre tid på at jagte informationen og bygger et mere bæredygtigt databeskyttelsesprogram.

Lad alle relevante medarbejdere bidrage med en brugervenlig GRC-løsning.

Fordel opgaver til kolleger indenfor og udenfor compliance-teamet.

Giv et godt overblik til stakeholders.

Begræns brugeradgangen til den nødvendige data og indsigt.

Brug læseadgang til regnskabs- og rapporteringsformål.

Få kollegers feedback, når opgaver er løst.

Få den bedste onboarding og support

Når man betaler for Wired Relations, får man altid personlig onboarding og muligheden for tilkøb af migrering af eksisterende compliancedata.

Du får også førsteklasses-support fra vores Customer Relations team. Vi er her for dig og sikrer, at du føler dig støttet og vejledt under hele rejsen.

Power features

SmartGuides

Alle vores assessments indeholder vejledninger med eksempler, så du hverken over- eller underimplementerer.

Document Storage

Sikrer, at du altid har databehandleraftaler, tilsynsrapporter, politikker og anden dokumentation lige ved hånden.

Workflow Connections

Alt er forbundet i Wired Relations. Du kan let skabe forbindelserne mellem assessments, systemer, leverandører, behandlingsaktiviteter og opgaver.

Task Re-distribution

Når en kollega stopper, kan du give hans eller hendes opgaver til en ny ejer, inden brugeren slettes. Dermed sikrer du, at ingen opgaver falder mellem to stole.

Workload Dashboard

Dashboardet giver dig et visuelt overblik over din arbejdsbyrde fordelt på måneder. Det betyder, at du bedre kan fordele arbejdsopgaverne på tværs af medarbejdere og afdelinger.

Kanban & List views

Du kan vælge at se dine opgaver på en liste eller i et KanBan board - alt efter hvad der passer bedst til det, du er ved at gøre.

Recurring Tasks

Når du opretter en opgave, kan du sætte den som “gentagen”. Wired Relations understøtter alt fra ugentlige opgaver, til opgaver som kun skal udføres hvert 3. år. Så glemmer du aldrig noget.

Task Evaluation

Task Evaluation: når du eller en kollega har udført en opgave, kan I evaluere den og dermed være med til at skabe et godt læringsmiljø. Det kan gøres med smily’er og / eller noter.

Task History

Når du har en gentagen opgave, kan du se den samlede historik for opgaven. Det giver hurtigt overblik.

Automatiseret Fortegnelse

Du kan altid generere din artikel 30 fortegnelser direkte med den information, du har i Wired Relations.

In-app legal best practice

Når du arbejder på en assessment, kontrol eller lignende, får du løbende juridisk best-practice direkte i systemet.

Customisation

Alle organisationer er unikke. Derfor har vi gjort det muligt at tilpasse Wired Relations, så systemet passer med den måde, du ønsker at arbejde med Fortegnelser og Risikovurderinger på.

Gør som 1.000-vis af
andre …