Skab et robust privacy-program

Dit arbejde med databeskyttelse bliver mere bæredygtigt, hvis du sikrer, at det er integreret i organisationen.

Helle skal føre tilsyn med en leverandør og starter med at sende et spørgeskema.

Organisér dit databeskyttelsesarbejde bedre

Drømmer du også om at bruge mere tid på reel databeskyttelse? Og mindre tid på administrativt arbejde og fejlrettelser? Det kan du opnå ved at organisere dit arbejde bedre, og det er det, Wired Relations er bygget til at hjælpe med.

Recurring tasks opbyg et årshjul med gentagne kontroller, vurderinger, tilsyn og meget mere.

Opgavetyper brug dine egne “labels”, så du kan sortere og skabe et helt unikt overblik, som passer til dit arbejde.

Association forbind opgaver med systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter, så I har let adgang til dem overalt.

Task Overview få overblik over dine opgaver enten på en liste eller i et KanBan board.

Filtering filtrer opgaver efter færdiggørelsesdato, ansvarlig, type, om det er en gentagen opgave med mere.

Task Evaluation når du eller en kollega har udført en opgave, kan I evaluere den og dermed være med til at skabe et godt læringsmiljø. Det kan gøres med smily’er og / eller noter.

Få et fuldt overblik over din arbejdsbyrde med kommende og forsinkede opgaver

I Wired Relations kan du få et hurtigt overblik over din arbejdsbyrde henover året. Det betyder, at du kan lægge opgaver der, hvor der er ressourcer til at udføre dem.

Kortlæg din compliance og genbrug oplysningerne andre steder

Kortlæg alle dine leverandører, systemer og behandlingsaktiviteter og forbind dem. Det giver et fantastisk overblik over din compliance status, og hvem der har ansvaret for hvad.

Helle har et godt overblik over, om hun har dokumentationen i orden i forhold til alle sine leverandører.

Få overblik over systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter.

Filtrer på blandt andet status, geografi, compliancestatus og ansvarlige.

Brug farvekoder, så du hurtigt kan få et overblik over status.

Skab sammenhæng mellem alle informationer, så du nemt kan navigere i dem og kontrollere dem.

Tilføj opgaver, dokumenter, risikovurderinger og noter direkte overalt i systemet.

Få et hurtigt overblik over tilsynstyper og dato for hvert enkelt tilsyn.

Byg din databeskyttelse på et bæredygtigt fundament

Dine leverandører, systemer og behandlingsaktiviteter er aktiver i din organisation. Når du starter med at kortlægge dem, opnår du to store fordele:

1. Du kan forbinde dem med de lovgivninger eller frameworks, som du vil. Det betyder, at du kan bruge den samme information på tværs af eksempelvis GDPR, ISMS og ISO. Det medfører, at du undgår fejl, dobbeltindtastninger og i det hele taget sparer tid.

2. Du bliver fremtidssikret. Når du kortlægger dine aktiver i stedet for juridiske data, kan du nemmere håndtere ny regulering, idet du ikke behøver starte forfra.

Out-of-the-box automation to free up time.

Great data protection don’t come from typing. Spent your time assessing, building awareness, create organizational change and let Wired Relations do all the tedious stuff for you.

Indbygget automatisering frigør tid

Du får ikke bedre databeskyttelse ud af en masse tastearbejde. Vi synes, du skal bruge din tid på juridiske og tekniske vurderinger, awarenesstræning og organisationsforandringer, og så skal du lade Wired Relations tage sig af det kedelige arbejde.

Leverandørtilsyn: Leverandør har udfyldt og returneret spørgeskema (automatisk logget).
Fortegnelser auto-genereret for alle 643 behandlingsaktiviteter.
Opgave udført. Task History opdateret og gemt.
Rapport om databrud for 2023 genereret.
4 nye notifikationer fra Slack i #compliance.
37 brugere synkroniseret fra Azure Active Directory.
7 logins blev sikret med to-faktor godkendelse (2FA) i dag.
En medarbejder har sagt op. Vi flyttede hendes 19 opgaver til en ny ansvarlig - helt automatisk.
2 gentagne tilsynsopgaver blev oprettet og forbundet til en leverandør.
Din fil “marketing-systems.excl” er blevet importeret og kortlagt til systemer og leverandører.

Involvér dine kollegaer i arbejdet

Du kan tildele opgaver til kollegaer uden for “privacy,” så de kan hjælpe med databeskyttelsesopgaverne. På den måde får du bedre og mere korrekte oplysninger, bruger mindre tid på at jagte informationen og bygger et mere bæredygtigt databeskyttelsesprogram.

Uddeleger compliance opgaver til dine kollegaer på tværs af organisationen

Begræns brugernes adgang til visse informationer i Wired Relations

Giv read-only adgang

Giv hver opgave en ansvarlig og en ejer

Designet gør det let at bruge Wired Relations

Få den bedste onboarding og support

Når man betaler for Wired Relations, får man altid personlig onboarding og muligheden for tilkøb af migrering af eksisterende compliancedata.

Du får også førsteklasses support fra vores Customer Relations team. Vi er her for dig og sikrer, at du føler dig støttet og vejledt under hele rejsen.

Power features

Smart Guides

Alle vores assessments indeholder vejledninger med eksempler, så du hverken over- eller underimplementerer.

Document Storage

Sikrer, at du altid har databehandleraftaler, tilsynsrapporter, politikker og anden dokumentation lige ved hånden.

Workflow Connections

Alt er forbundet i Wired Relations. Du kan let skabe forbindelserne mellem assessments, systemer, leverandører, behandlingsaktiviteter og opgaver.

Task Re-distribution

Når en kollega stopper, kan du give hans eller hendes opgaver til en ny ejer, inden brugeren slettes. Dermed sikrer du, at ingen opgaver falder mellem to stole.

Workload Dashboard

Dashboardet giver dig et visuelt overblik over din arbejdsbyrde fordelt på måneder. Det betyder, at du bedre kan fordele arbejdsopgaverne på tværs af medarbejdere og afdelinger.

KanBan & List views

Du kan vælge at se dine opgaver på en liste eller i et KanBan board - alt efter hvad der passer bedst til det, du er ved at gøre.

Recurring Tasks

Når du opretter en opgave, kan du sætte den som “gentagen”. Wired Relations understøtter alt fra ugentlige opgaver, til opgaver som kun skal udføres hvert 3. år. Så glemmer du aldrig noget.

Task Evaluation

Task Evaluation: når du eller en kollega har udført en opgave, kan I evaluere den og dermed være med til at skabe et godt læringsmiljø. Det kan gøres med smily’er og / eller noter.

Task History

Når du har en gentagen opgave, kan du se den samlede historik for opgaven. Det giver hurtigt overblik.

Automatiseret Fortegnelse

Du kan altid generere din artikel 30 fortegnelser direkte med den information, du har i Wired Relations.

In-app legal best practice

Når du arbejder på en assessment, kontrol eller lignende, får du løbende juridisk best-practice direkte i systemet.

Customisation

Alle organisationer er unikke. Derfor har vi gjort det muligt at tilpasse Wired Relations, så systemet passer med den måde, du ønsker at arbejde med Fortegnelser og Risikovurderinger på.

Gør som 1.000-vis af
andre …