Et community af Wired Relations

Besøg

Et community af Wired Relations for Privacy Pros

Tilbage til Wired Relations

August 16, 2022

Er din virksomhed omfattet af NIS 2?

I denne artikel hjælper vi dig med at finde ud af, om din virksomhed er omfattet af NIS 2-reglerne.

Hvis du ved, at du allerede er omfattet af NIS 2-direktivet så se her.

Vi følger NIS 2 løbende med nyheder, eksperter og events.

Hvis du melder dig ind i Privacy League, er du sikker på ikke at gå glip af noget. Du kan tilmelde dig her.

Sektorer: Fra fødevarer til rummet

NIS 2 omfatter langt flere sektorer end det oprindelige NIS-direktiv. Din virksomhed er formentlig omfattet, hvis den arbejder inden for:

 • Energi
 • Elektricitet
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Olie
 • Gas
 • Brint
 • Transport
 • Luft
 • Jernbane
 • Vand
 • Vejtransport
 • Bankvirksomhed
 • Finansielle markedsstrukturer
 • Sundhed
 • Drikkevand
 • Spildevand
 • Digital infrastruktur
 • Offentlig forvaltning
 • Rummet
 • Post- og kurertjenester
 • Affaldshåndtering
 • Fremstilling, produktion og distribution af kemikalier
 • Fremstilling, bearbejdning og distribution af fødevarer
 • Fremstilling:
 • af medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
 • af computere og elektroniske og optiske produkter
 • af elektrisk udstyr
 • af maskiner og udstyr
 • af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
 • af andre transportmidler
 • Digitale udbydere

Du kan se hele listen og referencer til specifikke lovbestemmelser og NACE-numre her.

Mikrovirksomheder er undtaget…

Virksomheder med

 • færre end 250 ansatte,
 • En omsætning på mindre end 50 mio. euro eller
 • En balancesum på mindre end 43 mio. euro

Er som udgangspunkt undtaget

… og dog

I en række tilfælde er selv mindre virksomheder omfattet. Det gælder eksempelvis, hvis de leverer offentlig service, eller hvis et nedbrud i virksomheden vil have væsentlig indflydelse på samfundet.

Hvis du sidder i en mindre virksomhed, er det derfor en god ide lige at læse artikel 2.2 på side 30 og 31 i direktivet. Du kan læse direktivet her.

By
Jacob Høedt Larsen
August 16, 2022
Tekst
Governance
Awareness & Træning

From Privacy League Live.
Join the session on Teams to learn, ask and grow as a privacy pro.
Every Wednesday at 14.00 CET.

Learn more