Er din virksomhed omfattet af NIS 2?

By 
Jacob Høedt Larsen
August 16, 2022

I denne artikel hjælper vi dig med at finde ud af, om din virksomhed er omfattet af NIS 2-reglerne.

Hvis du ved, at du allerede er omfattet af NIS 2-direktivet så se her.

Sektorer: Fra fødevarer til rummet

NIS 2 omfatter langt flere sektorer end det oprindelige NIS-direktiv. Din virksomhed er formentlig omfattet, hvis den arbejder inden for:

 • Energi
 • Elektricitet
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Olie
 • Gas
 • Brint
 • Transport
 • Luft
 • Jernbane
 • Vand
 • Vejtransport
 • Bankvirksomhed
 • Finansielle markedsstrukturer
 • Sundhed
 • Drikkevand
 • Spildevand
 • Digital infrastruktur
 • Offentlig forvaltning
 • Rummet
 • Post- og kurertjenester
 • Affaldshåndtering
 • Fremstilling, produktion og distribution af kemikalier
 • Fremstilling, bearbejdning og distribution af fødevarer
 • Fremstilling:
 • af medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
 • af computere og elektroniske og optiske produkter
 • af elektrisk udstyr
 • af maskiner og udstyr
 • af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
 • af andre transportmidler
 • Digitale udbydere

Du kan se hele listen og referencer til specifikke lovbestemmelser og NACE-numre her.

Mikrovirksomheder er undtaget…

Virksomheder med

 • færre end 50 ansatte,
 • summerne på balance og omsætning på 10 mio. euro

Er som udgangspunkt undtaget

… og dog

I en række tilfælde er selv mindre virksomheder omfattet. Det gælder eksempelvis, hvis de leverer offentlig service, eller hvis et nedbrud i virksomheden vil have væsentlig indflydelse på samfundet.

Hvis du sidder i en mindre virksomhed, er det derfor en god ide lige at læse artikel 2.2 på side 30 og 31 i direktivet. Du kan læse direktivet her.

Vi følger NIS 2 løbende med nyheder, eksperter og events

Hvis du tilmelder dig vores newsletter 'Sustainable Compliance', er du sikker på ikke at gå glip af noget.

Du kan tilmelde dig her.