Risikostyring: En guide til dig, der arbejder med informationssikkerhed

By 
Jacob Høedt Larsen
September 29, 2023

Risikostyring er en afgørende søjle, når det handler om at beskytte følsom data og sikre en organisations kritiske aktiver. Virkeligheden er også, at cybertruslerne bliver stadig mere sofistikerede, og de regulatoriske krav strengere. Derfor er det vigtigt, at du, som arbejder med databeskyttelse og informationssikkerhed, mestrer netop risikostyring. Hvis du ønsker at dykke ned i risikostyring, giver vi dig her en grundlæggende vejledning, som kan hjælpe dig med at komme godt fra start.

1. Forstå det fundamentale

Du skal i første omgang have styr på en række kernekoncepter.

  • Prioritering: Hvad er dine kritiske aktiver og de behandlingsaktiviteter, der sikrer de registreredes rettigheder og din virksomheds drift? 
  • Identifikation: Identificer og registrer potentielle trusler, der kan have indflydelse på dine datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Du skal have fat i både interne og eksterne trusler. 
  • Vurdering: For hver enkelt trussel, skal du identificere konsekvensen af, at den indtræffer, og sandsynligheden for, at den vil forekomme. Det kræver, at du forstår din organisation, de aktiver der er på spil, og de potentielle sårbarheder. 
  • Mitigering: Nu skal du udvikle foranstaltninger til at undgå eller i det mindste mindske de identificerede risici. Dine foranstaltninger skal være i tråd med din organisations risikoappetit.
  • Overvågning og Gennemgang: Overvåg løbende dit trusselslandskab og opdater dine foranstaltninger efter behov. Regelmæssig gennemgang af dine risikovurderinger sikrer, at din risikostyring forbliver effektiv og opdateret.

2. Samarbejde på tværs af afdelinger

Risikostyring er ikke udelukkende dit ansvar. Det er vigtigt, at du og din afdeling samarbejder med andre afdelinger, herunder jura, compliance, IT og de forskellige forretningsenheder, for at sikre en helhedsforståelse af risici og effektiv implementering af foranstaltninger.

3. Skræddersy dine foranstaltninger

Alle organisationer har en unik risikoprofil. Derfor skal du tilpasse dine strategier og foranstaltninger til organisationens specifikke behov, målsætninger og risikoappetit. Der er ingen universalløsning, når det gælder risikostyring.

4. Implementer kontroller og foranstaltninger

Nu skal du implementere dine kontroller og foranstaltninger. De kan være organisatoriske, fysiske, teknologiske eller handle om mennesker.

5. Uddannelse af interessenterne

Du skal også arbejde med uddannelse, så medarbejdere, interessenter og ledelse forstår vigtigheden af risikostyring. At skabe en kultur med bevidsthed om sikkerhed er afgørende for, om du får succes med din risikostyring.

6. Gennemfør løbende risikovurderinger

Gennemfør regelmæssigt grundige risikovurderinger for at holde dig opdateret om din organisations trusselslandskab. Risikovurderinger bør være omfattende og inkludere både interne og eksterne faktorer, der kan påvirke din organisations sikkerhed.

Konklusion

Risikostyring er ikke kun en praksis; det er en kultur, der bør gennemsyre alle aspekter af din databeskyttelse og informationssikkerhed. Ved at omfavne en struktureret tilgang, samarbejde på tværs af afdelinger og være proaktiv, kan du effektivt navigere i det komplekse landskab af risici.

Se hvordan kan du kan håndtere risikostyring i Wired Relations.