Et community af Wired Relations

Besøg

Et community af Wired Relations for Privacy Pros

Tilbage til Wired Relations

May 30, 2022

Sådan organiserer du privacy funktionen

Sådan organiserer du privacy funktionen

Hvordan løser vi de udfordringer, compliance står over for i de kommende år? Det gav privacy evangelist Jacob Høedt Larsen, Privacy League, sit bud på på V2 Security konferencen i maj.

Du kan se en optagelse af talen her:

Compliance er udfordret

GDPR compliance og informationssikkerhed (privacy) står over for en række store udfordringer:

  1. Forbrugere og borgere (de registrerede) stoler ikke længere automatisk på, at virksomheder og organisationer beskytter deres ret til privatliv,
  2. Privacy-funktionen er dybt afhængig af, at andre medarbejdere i virksomheden forstår GDPR og informationssikkerhed. Derfor må og skal privacy-kulturen være forankret i hele organisationen,
  3. Efterspørgslen efter medarbejdere med forstand på databeskyttelse vokser lige nu med 30 % om året. Det betyder, at mange vil skifte job - og at driften af privacy-funktionen derfor skal være funderet i organisationen, systemer og strukturer - ikke i en enkelt GDPR-ansats hoved og Outlook
  4. Manglen på arbejdskraft betyder samtidig, at effektivisering må højt på den ledelsesmæssige dagsorden. Lidt forsimplet bør den højt specialiserede arbejdskraft bruge sine arbejdstimer på det, der er svært - ikke administration.

Udfordringerne er ledelsesmæssige, ikke hverken juridiske eller tekniske. Vi har derfor behov for en at overveje, hvordan GDPR og compliance ledes og drives i virksomheder og organisationer.

Når GDPR compliance og informationssikkerhed er effektivt og bidrager til organisationens mål, handler det meget om forandringsledelse, skabelse af en privacy kultur, kommunikation, drift og automatisering af administrative processer og ledelsesforankring.

By
Jacob Høedt Larsen
May 30, 2022
Webinar
Workflow
Wired Relations
Awareness & Træning

From Privacy League Live.
Join the session on Teams to learn, ask and grow as a privacy pro.
Every Wednesday at 14.00 CET.

Learn more